MIND TRAINING et azzal a céllal alapítottuk meg 2007-ben, hogy tevékenységével hatékonyan járuljon hozzá a Magyarországon működő, elsősorban magyar tulajdonban levő vállalatok, vállalkozások emberi erőforrás fejlesztési tevékenységéhez.

Szolgáltatásainkkal megoldást kívánunk nyújtani a korszerű cégvezetési és szervezési ismeretek napra készen tartásához, valamint a vállalati munkafolyamatok minél hatékonyabb megvalósításához. Határozott szándékunk, hogy az előzőekben megfogalmazott célok elérésével, hozzájáruljunk partnereink eredményességének és versenyképességének fejlesztéséhez. 
Ismerjen meg bennünket!

Néhány referenciánk

03_match 15_t_systems
14_tesco 05_elmu

Tekintse meg referenciáinkat!

 
 
 

Marketing és értékesítés

A vállalat versenyképességének alapja, hogy minden munkatársa azonosuljon a vevő-centrikusság gondolkodásmódjával.

 
Részletek
 
 

Egyéni és társas készségfejlesztés

Az ebben a fogalomkörben szereplő képzések az üzleti élet mindennapjaiban megjelenő emberi játszmák, hatékony működtetéséhez, a különböző területeken történő önérvényesítés módszereihez kívánnak támogatást adni.

 
Részletek
 
 

Vezetöi készségfejlesztés

A résztvevők képesek lesznek felismerni és alkalmazni a vezetés üzleti és emberi megközelítéseit, magatartásait, korszerű módszereit.

 
Részletek
 
 

Változásmenedzsment

A résztvevők számára támpontokat nyújtunk, illetve készségeiket fejlesztjük, annak érdekében, hogy szervezetük küldetéséből, stratégiájából eredő konkrét változásokat hatásosan és hatékonyan legyenek képesek menedzselni.

 
Részletek
 
 

Szervezeti kultúra fejlesztése

A korszerű szervezetek vezetői tudják, hogy nem csak a csapatmunka fejlesztése a cél, hanem ugyanilyen fontos a csapatok közötti összhang és együttműködés megteremtése, mert ez jelenti a jövőben a siker zálogát.

 
Részletek
 

?