Hatékony üzleti kommunikáció E-000296/2014/D001

I. modul: A kommunikáció célja, eszközei és a kommunikációs stílus, 24 óra
II. modul: Kapcsolatépítő és fenntartó technikák, Kétszereplős kommunikációs helyzetek (tárgyalás, interjú), 24 óra
III. modul: Kommunikáció nehéz helyzetekben, 24 óra

Összesen 72 óra.

A képzés során a résztvevők megismerik saját kommunikációs stílusukat, kommunikációs készségük fejlődik, és kommunikációs eszköztáruk bővül. Lehetőségük nyílik kommunikációs eszközeik repertoárjának fejlesztésére annak érdekében, hogy az adott helyzethez és partnerhez leginkább alkalmas módon legyenek képesek gondolataikat megfogalmazni.
A képzés végére a résztvevők képesek lesznek céljaik elérése érdekében az önérvényesítő kommunikáció működtetésére.
Vissza a lap tetejére

Marketing és PR továbbképzés E-000296/2014/D009

I. modul: Általános marketing, 40 óra
II. modul: Telemarketing technikák, 32 óra
III. modul: Értékesítési technikák modul, 40 óra

Összesen 112 óra.

A program célja, hogy a képzés során a résztvevők megismerkedjenek a marketing szemléletmóddal és értelmezni tudják a marketinget saját vállalatuk működésében.
Továbbá, hogy képességeket szerezzenek piaci környezetük megismeréséhez és elemzéséhez és hasznosítható információkat kapjanak a marketing eszközrendszerének vállalatuknál történő működtetéséhez. Tudatosan – a vállalati értéklánc működtetésével – törekedjenek vevőpartnereik elégedettségének elérésére ill. javítására.
Vissza a lap tetejére

 

Vezetési technikák E-000296/2014/D005

I. modul: Korszerű vezetési technikák és komplex feladat megoldási képesség fejlesztése, 48 óra
II. modul: Stratégia menedzsment, 48 óra
III. modul: Változásmenedzsment, 48 óra

Összesen 144 óra.


A program célja, elsajátíttatni a korszerű vezetés ismereteit: a fontosabb menedzsment elméleteket, és a legfontosabb ismereteket a szervezetfejlesztésről, az egyén és a csoport szerepéről, a csapatépítésről, a motiválás fortélyairól, a delegálásról, a munkatársak értékeléséről. Rávilagítani a helyes és megfelelő időbeosztási technikákra, a stressz minimalizálására, a változások levezénylésére, és a projektek irányítására, továbbá hogy a vezetők megtanulják felmérni munkatársaik, ill. csapatuk szükségleteit, majd a megfelelő vezetési stílust használják annak érdekében, hogy megfeleljenek az egyén és a helyzet szükségleteinek.

Vissza a lap tetejére

Szervezeti kommunikáció E-000296/2014/D006

I. modul: Minőségi ügyfélszolgálat és konfliktuskezelés, 10 óra
II. modul: Vevőorientáltság, 30 óra
III. modul: Konkurenciaelemzés, 30 óra
IV. modul: Csapatmunka, 30 óra
V. modul: Tudatos marketingszemlélet, 30 óra
VI. modul: Hatékony időgazdálkodás, 30 óra

Összesen 160 óra.

A program célja: a képzés egy 160 órás program keretében kívánja megismertetni a résztvevőket a szervezeti kommunikáció járulékos elemeivel: a marketing- és vevőorientált szemlélettel, és a hatékony csapatmunka és időgazdálkodás gyakorlatával, valamint a konkurenciaelemzés stratégiai szempontjaival. A programban részvevők megtanulják az egyes modulok kínálta elméleti ismeretek alkalmazását és alkalmazhatóságát, míg a gyakorlatokon keresztül rutint szereznek a kihívások megoldásához. A képzés módszertani alapját egyrészről a kognitív megértést segítő, - másrészről a Carl Roger féle tanulási módszerek biztosítják.
Vissza a lap tetejére

Üzleti kommunikációs ismeretek E-000296/2014/D007

I. modul: minőségi ügyfélszolgálat, 24 óra
II. modul: nehéz ügyfél kezelése modul, 24 óra
III. modul: asszertív kommunikáció, 27 óra
IV. modul: értekezletvezetés, 21 óra
V. modul: Tárgyalástechnika és prezentációtechnika, 32 óra

Összesen 128 óra.

A program célja: a képzés elvégeztével a résztvevők megismerik a kapcsolatépítő technikákat, és azok alkalmazásával képesek lesznek bizalomteli hatékony kapcsolatot kiépíteni és fenntartani. Olyan eszközöket sajátítanak el, amelyek segítségével képesek kontrollálni a helyzeteket és lehetővé teszik számukra, hogy eredményesebb megállapodásokat köthessenek. Képessé válnak a konstruktív kritika megfogalmazására és befogadására, továbbá tudatosul bennük a jellemző kommunikációs viselkedési stílusuk.
Vissza a lap tetejére

Projektmenedzsment képzés E-000296/2014/D003

I. modul: Vezetési technikák, 16 óra
II. modul: Projektmenedzsment, 32 óra
III. modul: Hatékony időgazdálkodás, 24 óra

Összesen 72 óra.
A program célja, elsajátíttatni a menedzsertudomány ismereteit: a fontosabb menedzsment elméleteket, és a legfontosabb ismereteket a szervezetfejlesztésről, az egyén és a csoport szerepéről, a csapatépítésről, a motiválás fortélyairól, a delegálásról, a munkatársak értékeléséről. Rávilágítani a helyes és megfelelő időbeosztási technikákra, a stressz minimalizálására, a változások levezénylésére, és a projektek irányítására.
Vissza a lap tetejére

Szervezeti projektmenedzsment képzés E-000296/2014/D004

I. modul: Komplex szervezetfejlesztési, 100 óra
II. modul: Minőségügyi szemléletmód a szervezeti teljesítmény növeléséhez, 24 óra

Összesen 124 óra.


A program célja: menedzsmenti ismeretek és kompetenciák átadásának részeként komplex szervezetfejlesztési tevékenységhez szükséges kompetenciák megismertetése.
Képessé tenni a programban résztvevőket egy szervezet strukturális-formális jellemzőinek a megváltoztatására, másrészt a szervezet tagjainak befolyásolására irányuló olyan tevékenység elsajátítására, amely az ismeretek, a beállítódások megváltoztatására helyezi a hangsúlyt, azaz a szervezeti kultúrára koncentrál.
Továbbá a szervezeti és vállalati minőségi teljesítmény kialakításához szükséges ismeretek átadása.
Vissza a lap tetejére

Vezetőképzés (32) E-000296/2014/D022

A program célja: a képzés célja, hogy a vezetők, vezető-jelöltek vezetői készségei javuljanak. A tárgyalási készség fejlesztésével kívánja a képzés elérni, hogy a résztvevők minden, vezetőként megélt helyzetben alkalmazható tudásra tegyenek szert, fejlődjenek kompetenciáik.

További célja a képzésnek, hogy a résztvevők a nyilvánosság előtti szereplésre is jobban, hatékonyabban tudjanak felkészülni, szereplésük is eredményesebbé váljon.

Összesen 32 óra.

Vissza a lap tetejére

 

Együttműködés és időgazdálkodás (32) E-000296/2014/D015

A program célja: a képzés célja a különböző szintű vezetők felkészítése arra, hogy a szervezeten belül mind hatékonyabb együttműködés valósuljon meg, továbbá képesek legyenek a munkatársak időgazdálkodásának javítására is.

Összesen 32 óra.

Vissza a lap tetejére

 

Vezetői érzékenyítés (16) E-000296/2014/D021

A program célja: a képzés célja, hogy a vezetők, vezető-jelöltek alapvető vezetői kompetenciái fejlődjenek. Cél továbbá, hogy hatékonyabb időgazdálkodással végezzék feladataikat, ismerjék meg a coach típusú vezetési formát. Képesek legyenek jobban reagálni a mindennapi vezetői feladatok kapcsán felmerülő problémákra.

Összesen 16 óra.

Vissza a lap tetejére

 

Változásmenedzsment (48) E-000296/2014/D020

A program célja: a képzés célja, hogy a résztvevők változásmenedzselési ismereteket, módszereket és modelleket ismerjenek meg, ezáltal képesek legyenek eredményesen bevezetni és menedzselni változásokat szervezetükben.

Összesen 48 óra.

Vissza a lap tetejére

 

Üzleti kommunikációs ismeretek - Tárgyalás- és prezentációtechnika (32) E-000296/2014/D019

A program célja: a résztvevők sajátítsák el, hogy kell aktívan és hatékonyan irányítani a tárgyalás menetét, fejlődjenek prezentációs készségeik.

Összesen 32 óra.

Vissza a lap tetejére

 

Szervezeten belüli munkatársak érzékenyítése (16) E-000296/2014/D018

A képzés célja: a konfliktuskezelési kompetenciák fejlesztésével, erősítésével a résztvevők érzékenyítése, vagyis hogy munkahelyükön ismerjék és képesek legyenek kezelni a szervezeten belül generálódó konfliktusokat a hatékonyabb munkavégzés érdekében.

Összesen 16 óra.

Vissza a lap tetejére

 

Marketing és PR továbbképzés - Értékesítési technikák (40) E-000296/2014/D017

A képzés célja: a résztvevők ismerjék meg az értékesítési folyamatok összefüggéseit. Eredményesen és hatékonyan tudják kezelni a tárgyalási és értékesítési folyamat szakaszait, az ügyfél reakcióit és ellenvetéseit. Ismerjék meg és aktívan alkalmazzák a termékközpontú gondolkodást és képesek legyenek használni az értékesítésben fontos kommunikációs technikákat.

Összesen 40 óra.

Vissza a lap tetejére

 

Asszertív kommunikáció (48) E-000296/2014/D014

A képzés célja: a képzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek az önérvényesítő kommunikációra. Képesek legyenek érvényesíteni szükségleteiket úgy, hogy közben a másik fél szükségleteit is tiszteletben tartják a legkülönbözőbb kommunikációs helyzetekben, a szervezeti működés javítását is szolgálva.

Az asszertív kommunikációra képesek legyenek egyenrangú partnerként, vezetőként, beosztottként, szervezeti egység képviseletében egyaránt.

Összesen 48 óra.

Vissza a lap tetejére

 

Projekttervezési ismeretek E-000296/2014/D002

I. modul: Projekttervezés, 60 óra
II. modul: Pályázatírás, 40 óra

Összesen 100 óra.

A képzés során be kívánjuk mutatni a projektmenedzsment alapvető technikáit, módszereit, eljárásait úgy, hogy a résztvevők megismerjék és alkalmazni tudják a sikeres projekttervezéshez és megvalósításhoz szükséges eljárásokat. A tréning során kifejezetten nagy hangsúlyt kap az úgynevezett alkalmazott „soft skill" fejlesztése, mely a produktív és hosszú távú teammunka záloga.

A képzés második kiemelt célja a projektszemlélet elsajátítását követően, a megszerzett tudás pályázatírói kontextusban történő értelmezésének bemutatása. A tréning során mind a pályázatok kiírói, mind a pályázói, mind a megvalósítói oldal által támasztott követelmények, feladatok értelmezése és szakszerű megoldása kiemelt fontosságú feladatként jelenik meg.
Vissza a lap tetejére

 

Konfliktuskezelési kompetenciák fejlesztése a vállalkozáson kívüli hétköznapi kommunikációban  E-000296/2014/D023

A képzés célja, hogy a résztvevők rendelkezzenek azokkal a készségekkel és ismeretekkel, melyek segítségével konfliktuskezelési kompetenciáikat növelni tudják.
 
További célja, hogy a résztvevők olyan alapvető kommunikációs eszközök, technikák és készségek birtokába kerüljenek, melyekkel saját magukat és környezetüket jobban megértik, kommunikációs folyamataik sikeresebbé válnak.
 
Összesen: 160 óra
 

Vissza a lap tetejére