Angol C2 1 1 002 - C2-es szintig (60) E-000296/2014/C001

KER A1 szint (A1. 1/2. és A1. 2/2. modulok):

Szövegértés: A képzésben résztvevő megérti a számára ismerős mindennapi kifejezéseket és nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja konkrét szükségleteinek kielégítése.

Szóbeli kifejezőkészség: A képzésben résztvevő képes az egyszerű kapcsolatteremtésre. Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek, pl. a lakhelyre, ismerősökre és tulajdontárgyakra vonatkozóan. Képes egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél, és segítőkész.

Írásbeli kifejezőkészség: A képzésben résztvevő képes egyszerű nyomtatványok kitöltésére (pl. szállodai bejelentkezési lap), személyes adatai megadására (név, cím, lakhely, nemzetiség), rövid üdvözlet, köszönetnyilvánító szöveg megírására (pl. képeslap, e-mail).

KER A2 szint (A2. 1/2. és A2. 2/2. modulok):

Szövegértés: A képzésben résztvevő megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. személyes adatok, család, munkahely). Megérti rövidebb és egyszerűbb prospektusok, hirdetések, rövid magánlevelek lényegét.

Szóbeli kifejezőkészség: A képzésben résztvevő elboldogul rutinszerű kommunikációs helyzetekben, amikor egyszerű és közvetlen információcserére van szükség. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról.

Írásbeli kifejezőkészség: Képes egyszerű jegyzetet vagy üzenetet írni (pl. köszönőlevél).

KER B1 szint (B1. 1/2. és B1. 2/2. modulok):

Szövegértés: A képzésben résztvevő megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard szövegekben, amelyek ismert témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola, a szabadidő stb. terén. Ki tudja szűrni a lényegi információkat egy tévé- vagy egy rádióadásból.

Szóbeli kifejezőkészség: Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Le tud írni élményeket és eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá röviden meg tudja indokolni és magyarázni a különböző álláspontokat és terveket.

Írásbeli kifejezőkészség: Ismert témákról képes egyszerű, de összefüggő szöveget alkotni.

KER B2 szint (B2. 1/4., B2. 2/4., B2. 3/4. és B2. 4/4. modulok):

Szövegértés: A képzésben résztvevő megérti az összetettebb konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, érvelését. Képes követni a legtöbb televízió- és rádióműsort, megérti az aktuális témájú írott szövegeket és a legtöbb standard nyelvű filmet.

Szóbeli kifejezőkészség: Folyamatos és természetes módon olyan szintű interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő. Véleményét kellő részletességgel ki tudja fejteni, részletezni képes egy álláspont előnyeit és hátrányait.

Írásbeli kifejezőkészség: Világos, részletes szöveget tud alkotni különböző témákról, képes tájékoztató jelentések, összefoglalók megírására.

KER C1 szint (C1. 1/4., C1. 2/4., C1. 3/4. és C1. 4/4. modulok):

Szövegértés: A képzésben résztvevő meg tud érteni különböző típusú komplex szövegeket, érzékeli a rejtett, valamint az átvitt jelentéstartalmakat.

Szóbeli kifejezőkészség: Képes gördülékenyen, spontán módon és választékosan kifejezni gondolatait. A nyelvet rugalmasan és hatékonyan tudja használni társalgási, tanulmányi és szakmai célokra.

Írásbeli kifejezőkészség: Világos, jól szerkesztett, részletes szöveget tud alkotni összetettebb témákban is. Megbízhatóan alkalmazza a szövegszerkesztési mintákat, kötőszavakat és szövegösszekötő elemeket.

KER C2 szint (C2. 1/3., C2. 2/3., és C2. 3/3. modulok):

Szövegértés: A képzésben résztvevő szinte bármilyen hallott vagy olvasott szöveget könnyedén megért.

Szóbeli kifejezőkészség: A különböző beszélt vagy írott forrásokból származó információkat nehézség nélkül össze tudja foglalni, részletekbe menően fel tudja idézni az érveket és a beszámolókat. Természetes módon, folyékonyan és pontosan fejezi ki magát, különbséget tud tenni a jelentések árnyalatai között is.

Írásbeli kifejezőkészség: A körülményekhez stilárisan is alkalmazkodó, logikusan felépített szöveg megalkotására képes. Össze tudja foglalni szakmai és irodalmi művek tartalmát. A nyelv adta lehetőségeket kihasználva mások számára is követhető módon képes érvelni.

Vissza a lap tetejére

Német C2 1 1 003 - C2-es szintig (60) E-000296/2014/C002

E-000296/2014/C002

KER A1 szint (A1. 1/2. és A1. 2/2. modulok):

Szövegértés: A képzésben résztvevő megérti a számára ismerős mindennapi kifejezéseket és nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja konkrét szükségleteinek kielégítése.

Szóbeli kifejezőkészség: A képzésben résztvevő képes az egyszerű kapcsolatteremtésre. Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek, pl. a lakhelyre, ismerősökre és tulajdontárgyakra vonatkozóan. Képes egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél, és segítőkész.

Írásbeli kifejezőkészség: A képzésben résztvevő képes egyszerű nyomtatványok kitöltésére (pl. szállodai bejelentkezési lap), személyes adatai megadására (név, cím, lakhely, nemzetiség), rövid üdvözlet, köszönetnyilvánító szöveg megírására (pl. képeslap, e-mail).

KER A2 szint (A2. 1/2. és A2. 2/2. modulok):

Szövegértés: A képzésben résztvevő megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. személyes adatok, család, munkahely). Megérti rövidebb és egyszerűbb prospektusok, hirdetések, rövid magánlevelek lényegét.

Szóbeli kifejezőkészség: A képzésben résztvevő elboldogul rutinszerű kommunikációs helyzetekben, amikor egyszerű és közvetlen információcserére van szükség. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról.

Írásbeli kifejezőkészség: Képes egyszerű jegyzetet vagy üzenetet írni (pl. köszönőlevél).

KER B1 szint (B1. 1/2. és B1. 2/2. modulok):

Szövegértés: A képzésben résztvevő megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard szövegekben, amelyek ismert témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola, a szabadidő stb. terén. Ki tudja szűrni a lényegi információkat egy tévé- vagy egy rádióadásból.

Szóbeli kifejezőkészség: Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Le tud írni élményeket és eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá röviden meg tudja indokolni és magyarázni a különböző álláspontokat és terveket.

Írásbeli kifejezőkészség: Ismert témákról képes egyszerű, de összefüggő szöveget alkotni.

KER B2 szint (B2. 1/4., B2. 2/4., B2. 3/4. és B2. 4/4. modulok):

Szövegértés: A képzésben résztvevő megérti az összetettebb konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, érvelését. Képes követni a legtöbb televízió- és rádióműsort, megérti az aktuális témájú írott szövegeket és a legtöbb standard nyelvű filmet.

Szóbeli kifejezőkészség: Folyamatos és természetes módon olyan szintű interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő. Véleményét kellő részletességgel ki tudja fejteni, részletezni képes egy álláspont előnyeit és hátrányait.

Írásbeli kifejezőkészség: Világos, részletes szöveget tud alkotni különböző témákról, képes tájékoztató jelentések, összefoglalók megírására.

KER C1 szint (C1. 1/4., C1. 2/4., C1. 3/4. és C1. 4/4. modulok):

Szövegértés: A képzésben résztvevő meg tud érteni különböző típusú komplex szövegeket, érzékeli a rejtett, valamint az átvitt jelentéstartalmakat.

Szóbeli kifejezőkészség: Képes gördülékenyen, spontán módon és választékosan kifejezni gondolatait. A nyelvet rugalmasan és hatékonyan tudja használni társalgási, tanulmányi és szakmai célokra.

Írásbeli kifejezőkészség: Világos, jól szerkesztett, részletes szöveget tud alkotni összetettebb témákban is. Megbízhatóan alkalmazza a szövegszerkesztési mintákat, kötőszavakat és szövegösszekötő elemeket.

KER C2 szint (C2. 1/3., C2. 2/3., és C2. 3/3. modulok):

Szövegértés: A képzésben résztvevő szinte bármilyen hallott vagy olvasott szöveget könnyedén megért.

Szóbeli kifejezőkészség: A különböző beszélt vagy írott forrásokból származó információkat nehézség nélkül össze tudja foglalni, részletekbe menően fel tudja idézni az érveket és a beszámolókat. Természetes módon, folyékonyan és pontosan fejezi ki magát, különbséget tud tenni a jelentések árnyalatai között is.

Írásbeli kifejezőkészség: A körülményekhez stilárisan is alkalmazkodó, logikusan felépített szöveg megalkotására képes. Össze tudja foglalni szakmai és irodalmi művek tartalmát. A nyelv adta lehetőségeket kihasználva mások számára is követhető módon képes érvelni.

Vissza a lap tetejére

 

Angol C2 1 1 002 - C2-es szintig (egyéni)

KER A1 szint (A1. 1/2. és A1. 2/2. modulok):
 
Szövegértés: A képzésben résztvevő megérti a számára ismerős mindennapi kifejezéseket és nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja konkrét szükségleteinek kielégítése.
 
Szóbeli kifejezőkészség: A képzésben résztvevő képes az egyszerű kapcsolatteremtésre. Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek, pl. a lakhelyre, ismerősökre és tulajdontárgyakra vonatkozóan. Képes egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél, és segítőkész.
 
Írásbeli kifejezőkészség: A képzésben résztvevő képes egyszerű nyomtatványok kitöltésére (pl. szállodai bejelentkezési lap), személyes adatai megadására (név, cím, lakhely, nemzetiség), rövid üdvözlet, köszönetnyilvánító szöveg megírására (pl. képeslap, e-mail).
 
KER A2 szint (A2. 1/2. és A2. 2/2. modulok):
 
Szövegértés: A képzésben résztvevő megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. személyes adatok, család, munkahely). Megérti rövidebb és egyszerűbb prospektusok, hirdetések, rövid magánlevelek lényegét.
 
Szóbeli kifejezőkészség: A képzésben résztvevő elboldogul rutinszerű kommunikációs helyzetekben, amikor egyszerű és közvetlen információcserére van szükség. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról.
 
Írásbeli kifejezőkészség: Képes egyszerű jegyzetet vagy üzenetet írni (pl. köszönőlevél).
 
KER B1 szint (B1. 1/2. és B1. 2/2. modulok):
 
Szövegértés: A képzésben résztvevő megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard szövegekben, amelyek ismert témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola, a szabadidő stb. terén. Ki tudja szűrni a lényegi információkat egy tévé- vagy egy rádióadásból.
 
Szóbeli kifejezőkészség: Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Le tud írni élményeket és eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá röviden meg tudja indokolni és magyarázni a különböző álláspontokat és terveket.
 
Írásbeli kifejezőkészség: Ismert témákról képes egyszerű, de összefüggő szöveget alkotni.
 
KER B2 szint (B2. 1/4., B2. 2/4., B2. 3/4. és B2. 4/4. modulok):
 
Szövegértés: A képzésben résztvevő megérti az összetettebb konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, érvelését. Képes követni a legtöbb televízió- és rádióműsort, megérti az aktuális témájú írott szövegeket és a legtöbb standard nyelvű filmet.
 
Szóbeli kifejezőkészség: Folyamatos és természetes módon olyan szintű interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő. Véleményét kellő részletességgel ki tudja fejteni, részletezni képes egy álláspont előnyeit és hátrányait.
 
Írásbeli kifejezőkészség: Világos, részletes szöveget tud alkotni különböző témákról, képes tájékoztató jelentések, összefoglalók megírására.
 
KER C1 szint (C1. 1/4., C1. 2/4., C1. 3/4. és C1. 4/4. modulok):
 
Szövegértés: A képzésben résztvevő meg tud érteni különböző típusú komplex szövegeket, érzékeli a rejtett, valamint az átvitt jelentéstartalmakat.
 
Szóbeli kifejezőkészség: Képes gördülékenyen, spontán módon és választékosan kifejezni gondolatait. A nyelvet rugalmasan és hatékonyan tudja használni társalgási, tanulmányi és szakmai célokra.
 
Írásbeli kifejezőkészség: Világos, jól szerkesztett, részletes szöveget tud alkotni összetettebb témákban is. Megbízhatóan alkalmazza a szövegszerkesztési mintákat, kötőszavakat és szövegösszekötő elemeket.
 
KER C2 szint (C2. 1/3., C2. 2/3., és C2. 3/3. modulok):
 
Szövegértés: A képzésben résztvevő szinte bármilyen hallott vagy olvasott szöveget könnyedén megért.
 
Szóbeli kifejezőkészség: A különböző beszélt vagy írott forrásokból származó információkat nehézség nélkül össze tudja foglalni, részletekbe menően fel tudja idézni az érveket és a beszámolókat. Természetes módon, folyékonyan és pontosan fejezi ki magát, különbséget tud tenni a jelentések árnyalatai között is.
 
Írásbeli kifejezőkészség: A körülményekhez stilárisan is alkalmazkodó, logikusan felépített szöveg megalkotására képes. Össze tudja foglalni szakmai és irodalmi művek tartalmát. A nyelv adta lehetőségeket kihasználva mások számára is követhető módon képes érvelni.